UDVALG Det kan kun anbefales, at du tager del i udvalgsarbejdet for at have medindflydelse på de aktiviteter og tiltag, der tages i BRF. 


I udvalgene har man samme medindflydelse uanset, om man er medlem eller forældre til et medlem. Udvalgene lever op til følgende regler: 


 • Alle udvalg refererer til bestyrelsen.
 • Udvalgene skal leve op til gældende vedtægter og regler.
 • Udvalgene skal have godkendt økonomiske beslutninger i bestyrelsen.
 • Udvalgene skal selvstændigt sørge for at rekruttere hjælp i perioder, der er brug for det. (f.eks stævner, kantine, events mv)


Udvalg 


 1. Rideskole: Rekruttering af elever og forældreråd, ryttermærker, samarbejde med rideskolens koordinator.
  • Fra bestyrelsen: Helle Øgaard, Johanne Fife, Sanne Flod.
  •  
  • Medlemmer: 
 2. Aktiviteter: Kantine, Sociale arrangementer, stævner, ridelejr, kalender opdatering.
  • Fra bestyrelsen: Sanne Flod, Helle Øgaard.
  • Medlemmer:
 3.  Sponsor:  Ansøge sponsorater, kontrakter, donationer, fonde, kommunal støtte.
  • Fra bestyrelsen: Sanne Flod, Susanne Busk Jensen.
  • Medlemmer:
 4. Ejendom og faciliteter: Byggesag, kommune kontakt, vedligehold af bygninger og arealer, vedligehold af faciliteter herunder ridebaner og folde, maskinpark, værktøj. 
 5. Junior: Rekruttering af nye medlemmer, aktiviteter, koordinering af møder, kobling til bestyrelsen, samarbejde med punkt 1 og 5.
  • Fra bestyrelsen: Johanne Fife
  • Medlemmer:  Sarah Øgaard, Filippa Hytholm, Frida Bolbroe, Maya Meng Milling
 6. Frivillig: Dette udvalg består af frivillige der har lyst til at yde en indsats for BRF.  Der er oprettet en åben Facebook side under navnet BRF-frivillig. Her kan du skrive, hvis du ønsker at kontakte Karen.
  • Koordinering: Karen Skov 


       7. Stævneudvalg: Arrangerer stævner 

         
               Medlemmer: Johanne Holm Fife, Sanne Flod, Bitten Schröder, Trine Gadegaard, Nanett Malmborg Jørgensen, Helle Øgaard,                          Maria Kjellerup.

      


Udvalg/arbejdsområder kun for bestyrelsesmedlemmer:


 1. Løn og personale: Rekruttering, ansættelser, jobprofil, arbejdsbeskrivelser, personalesamtaler, vagtplaner. 
  • Ansvarlig:  Sanne Flod.
 2. Økonomi og regnskab: klubregnskab, budgetter, økonomiske godkendelser, tilskudsregnskab, kontakt til revisor.
  • Ansvarlig: Sanne Flod.
 3. Rideskoleheste/ponyer: Køb/salg, dyrlæge, smed, udstyr, foder, boks og boksbund: Al kontakt til dyrlæge og smed samt køb, salg og afhænding af rideskoleheste/ponyer.
  • Ansvarlig: Sanne Flod, Helle Øgaard.
 4. Rideskole part udvalg: Part til hest, kontrakter, planer vedr. pasning og ridning, koordiner med punkt 5.
  • Medlem: Helle Øgaard, Johanne Fife, Sanne Flod.
 5. Rideskole drift i mangel af rideskoleleder: Holdplanlægning, handicap, kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere, koordinering med undervisere mht. heste, koordinerer møder, samarbejde med punkt 4. om hestene. 
  • Medlem: Helle Øgaard, Sanne Flod, Johanne Holm Fife