DRF (Dansk Ride Forbund) regler for sikkerhed, hvilke BRF er underlagt som medlem.  https://www.rideforbund.dk/Klubdrift/Sikkerhed.aspx

REGLER for til- og Afmelding
Tilmelding kan kun ske via hjemmesiden.
Afmelding skal ske ved henvendelse til bogholderi@b-r-f.dk,

Trivsels- og mobbe politik

Birkerød Rideforening har en trivsels- og mobbe politik, som skal sikre, at vores kultur i Rideforeningen kan udvikle sig i en god retning.

Trivsels- og mobbepolitik : /cms/../cms/Clubbirkeroedrideforening/ClubImages/Trivselsmobbepolitik.pdf 

REGLER – BIRKERØD RIDEFORENING 

 1.  Al færdsel på BRF’s område samt omgang med hestene sker på eget ansvar. 
 2. Vis hensyn til hinanden og tal ordentligt. 
 3. Løb og støjende adfærd er forbudt. 
 4. Ryd op efter jer selv. 
 5. Åbningstider skal overholdes (Se hjemmeside). Dispensation kan gives ved dyrlæge og stævner. 
 6. Heste, der ikke er opstaldet på BRF, har kun adgang til ridehuse og –baner med gyldigt ridehuskort. 
 7. Bær godkendt ridehjelm under ridning. 
 8. Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.  
 9. Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år 
 10. Rideskole ryttere under 18 skal bære sikkerhedsvest under ridning. Til prøvetime stiller BRF så vidt muligt vest til rådighed. 
 11. Mobiltelefoner må ikke anvendes når man sidder på hesten, og skal være på lydløs eller slukket under ridning. 
 12. Høretelefoner ikke tilladt under ridning. Dispensation gives ved undervisning. 
 13. Rygning er ikke tilladt på matriklen. Undtaget bag ved Tantestalden ved det gamle hus. 
 14. Staldgangen skal holdes ren og fri for opbevaring  
  1. Fej efter endt soignering af hesten, hver eneste gang hesten har været på staldgangen 
  2. Fjern redskaber, striglekasser, foder og strø m.v. fra staldgangen. 
 15. Eget foder skal opbevares i lukkede beholdere og på det af BRF anviste sted. Al opbevaring skal være påført navn. 
 16. Grime (hvis den ikke sidder på hesten) skal den hænge synligt ved boksdøren af hensyn til evt. evakuering. 
 17. Hø, spåner og foder til hesten må kun udleveres efter aftale med bestyrelsen (bestyrelse@b-r-f.dk). 
 18. Brug af folde skal ske efter gældende foldplan og regler. Foldplan skal være synlig. Jordfolde kan frit benyttes efter kl. 14.00. 
 19. Kontakt informationer til bestyrelse og ansvarlige skal være synlige.  
 20. Efter endt brug af redskaber (greb, skovl, høtyv o.lign.) skal disse sættes på plads. 
 21. Hunde kan medtages på BRF, hvis de er ført i snor. 
 22. Hest uden for sin boks skal føres i trense eller grime med træktov. 
 23. Ved ridning/træk uden for matriklen, rid altid hensynsfuldt. Det er forbudt at ride på fortov og rabatter. Hesten skal som minimum bære trense, hackamore eller kapsun. Også når der trækkes med hesten!
 24. Opstigning på hest må kun ske, hvis hesten som minimum bærer trense eller hackamore. 
 25. For rideskoleryttere gælder endvidere (gælder ikke rideskoleparter): 
  1. Er du ny/førstegang rytter – gå til det lille ridehus, Vær iført tillukkede sko. 
  2. Mødetid er senest 20 minutter før rideholdet starter. Dette af hensyn til hesten. 
  3. Efter endt ridning skal hestene i boks. Det er ikke tilladt at græsse med rideskolens ponyer. 

Ridehus/ridebane adfærd 

 1. Løse heste er KUN tilladt i det lille ridehus. Hesten må ikke efterlades uden opsyn. HUSK at booke tid. 
 2. Longering er KUN tilladt i del lille ridehus og på de udendørs ridebaner. Longering af to heste samtidig skal aftales og må kun ske, hvis der ikke er ryttere til stede. HUSK book tid. 
 3. Løsspringning må kun forekomme i det lille ridehus. HUSK at booke tid. 
 4. Voltigering, ridning uden udstyr (indianer ridning) og andet horsemanship/akrobatik er KUN tilladt i det lille ridehus 
  1. For rideskoleryttere skal det være under kyndig vejledning og altid med ride underviser (o.18) eller voksen til stede.  
  2. For pensionærer under eget ansvar. HUSK at booke tid. 
 5. Der skridtes på venstre volte, og på hovslaget, medmindre andet aftales. 
 6. Der rides venstre mod venstre. 
 7. Klatter samles op med det samme når din hest gøder. 
 8. Det store ridehus/nedre bane er lukket for alm. ridning til springning:  
  1. Onsdag mellem 16.00-19.30 
  2. Søndag mulighed for springning mellem kl. 13.00-18.00.  
 9. Springning må kun ske med tilstedeværelse af en ride underviser eller anden person over 18 år. 
 10. Rideskolemedlemmer, der rider/undervises i det store ridehus, skal kende gældende regler. 
 11. HUSK at booke tider ved brug af ridehuse og ridebaner til undervisning mv. og efter gældende booking regler. 
 12. Der må ikke rides på udendørsbanerne, hvis de støver meget. (hensyn til naboerne). 
 13. Der er som hovedregel altid max. to undervisere på en bane ad gangen. Dispensation kan gives uden for primetime. HUSK at booke tid. 
 14. Tag hensyn til dem, der får undervisning. 

 Mvh. BRF's bestyrelse