Link til partkontrakt  til underskrivning(du skal være logget ind for at kunne åbne filen):
 
Her kan du få overblikket over, hvad du skriver under på når du ønsker part i en rideskolehest.
Både partkontrakten og partens ABC er beskrevet nedenfor.
 

Part - kontrakt

 

Ponyejer:      Birkerød Rideforening (BRF)

                        Turistvej 175, 3460 Birkerød

Navn:             _________________________________________________________

Part type:      _________________________________________________________

Adresse:        _________________________________________________________

Telefon:         _________________________

e-mail:          _________________________________________________________

Startdato:      _______________________ Pony: ___________________________

 


 1. Prisen for en part på en af BRF følger den til en hver tid gældende prisliste fra BRF pt. pr. måned ___________ kr. som betales månedsvis forud. Prisen kan ændres med en måneders varsel til d. 1. i måneden. Ved kontraktens indgåelse betales et depositum på kr. 1.000, som tilbagebetales ved kontraktens ophør. 

 2. Partrytteren har ret til lektioner som angivet på BRF hjemmeside for den pågældende parttype. Al undervisning på partponyen varetages af BRF´s undervisere. 

 3. Selvstændig ridning er af 1 times varighed – dette er inkl. skridt varm og skridt af. Der er mulighed for at bytte parterne imellem.

 4. Ved stævner, kurser og lignede har partsrytteren lov at benytte ponyen, ønsker de derimod ikke at bruge ponyen til et BRF arrangement, har BRF lov til at anvende ponyen/hesten til det aktuelle arrangement. Det skal dog varsles på behørig vis.

 5. Under ridning på rideskolehold er rytteren dækket af BRFs forsikring via Dansk Ride Forbund (DRF), mens selvstændig ridning er dækket af rytterens egen ansvarsforsikring.

 6. Ved evt. sygdom hos partponyen/hesten vil rytteren få anvist en anden pony/hest på undervisningshold.

 7. Ved længere tids sygdom hos ponyen, dvs. en måned eller længere kan partskontrakten opsiges uden varsel, eller en anden pony/hest kan stilles til rådighed. Ved opsigelse uden varsel refunderes den forudbetalte opkrævning. Overstående aftales med BRFs partsansvarlige i hvert enkeltstående tilfælde.

 8. BRF sørger for smed og dyrelæge til ponyen, fodring samt fornyelse/tilpasning af ponyens/hestens udstyr. Udmugning samt strøelse af træpiller i hverdagene hører under BRF’s staldpersonale. Parterne muger kun på deres selvstændige ride/pasningsdage dog uden tilladelse til strøelse af træpiller.

 9. Partsrytteren er forpligtet til at passe ponyen/hesten. Ligeledes skal rytter meddele BRF’s partansvarlige, hvis der er noget hos ponyen, som kræver tilsyn eller evt. behandling af smed eller dyrelæge. Partrytteren forventes i størst muligt omfang at deltage i pasning af ponyen/hesten under en evt. sygdomsperiode. BRF har dog det overordnede ansvar for ponyens/hestens helbred og træffer afgørelse om, hvordan ponyen skal behandles i hver enkelt tilfælde.

 10. Partsrytteren er ligeledes forpligtet til at passe ponyens/hestens udstyr og at meddele BRF’s partsansvarlige, hvis udstyret kræver reparation eller udskiftning. Underlag og lign. skal vaske med jævne mellemrum. Efter brug af udstyr forventes dette lagt tilbage på rette plads.

 11. Det er ikke tilladt at anvende andre bid, glidetøjle eller lignende medmindre dette på forhånd er aftalt med BRF’s partsansvarlige.

 12. Løsspringning og longering af ponyen/hesten er ikke tilladt.

 13. Al ridning foregår med godkendt sikkerhedshjelm og ridestøvler eller korte jodpurstøvler med leggings.

 14. Denne kontrakt kan af begge parter opsiges skriftligt inden udgangen af en måned med en måneds varsel.

 15. Ved misligholdelse af partens forpligtelser samt gentagne overtrædelser af gældende sikkerhedsregler kan BRF dog opsige partskontrakten med øjeblikkelig virkning.

 16. Partrytteren har tilladelse til at ride udenfor BRF’s område, under forudsætning af, at det er godkendt af forældre/værge for rytteren. Denne tilladelse kan dog inddrages, såfremt BRF finder det påkrævet. 

 17. Tilladelse til at ride udenfor for BRF’s område skal gives af forældre/værge her:  

Min søn/datter har tilladelse til at ride udenfor BRF’s område:

Dato:   _______________________

Underskrift påkrævet ________________________________

Kontrakten er indgået mellem:

Dato:________________________

Rytter/Forældre:__________________________

Dato:

Partansvarlige: BRF: ___________________________

 

Partens ABC / Partsvejledning

 

Det at have part handler om ansvar. Det er med til at lære dig, hvordan du omgås ponyerne/hestene både i stalden og på folden samt pasning og pleje af ponyen/hesten og dens udstyr. 

 

Partens ABC er tænkt som en vejledning til dig, så du er klædt på som part. Her står hvilke ting du skal være opmærksom på og dine rettigheder og pligter. Dermed fungerer den som supplement til de gældende regler i partskontrakten. 

 

Dialogen (information, spørgsmål mv) mellem BRF og parterne foregår som udgangspunkt på BRF´s Facebook gruppe ”BRF Parter”. Der skal du og/eller dine forældre være medlemmer.

 

En del af BRFs generelle regler indgår også i denne vejledning. Alle reglementerne kan findes på BRFs hjemmeside: https://birkeroedrideforening.klub-modul.dk

 

Mugning 

Som part skal du muge ponyens/hestens boks i weekenden og på helligdage. Har man tid til at ride, har man også tid til at muge. Men hvis du af en eller anden grund ikke kan nå det, må du spørge de andre parter om at hjælpe. Husk at trillebørene skal stilles tilbage efter brug, det samme gælder for greb, skovl, høtyv o.lign som kan findes i de tomme bokse i staldene samt i porten. Hvis du flere gange glemmer at muge vil det kunne få konsekvenser for din mulighed for at have part.

 

Hvis du mener, at bunden i boksen er for ”tynd” efter mugning, skal du spørge weekendvagten, om du kan få en pose træpiller til boksen. De er kun personalet der kan give træpiller.

 

Pasning og opsadling 

Ponyerne/hestene kan godt have skavanker, som personalet ikke har opdaget. Derfor er det ekstra vigtigt, at når du sadler op, at du også tjekker for skader som f.eks. hævede/varme ben (kan ofte mærkes helt ned i hoven, der bliver varm), skrammer, flænger og løse sko. Hvis der skulle være skader, så kontakt weekendvagten eller BRFs partansvarlige, inden du rider. HUSK at strigle efter du har redet samt at tjekke for sten i skoene – så undgås bl.a. skidtknopper. Når ponyen er blevet klippet, skal den have dækken på. Der rides indenfor BRFs gældene åbningstider.

 

Klipning

Det er BRF der har ansvar for at klippe ponyerne, når de sætter pels, eller deres man/hale/pandelok skal klippes. Parter og andre medlemmer må ikke klippe rideskoleponyerne/hestene.

 

Udstyr 

Det er din pligt sammen med evt. øvrige parter at passe ponyens/hestens udstyr og tilbehør. Hvis udstyret kræver reparation eller udskiftning, skal du orientere BRFs partansvarlige. Pasning er ensbetydende med afvaskning og pudsning af sadel og hovedtøj mindst én gang om måneden. Sadelsæbe og læderfedt udleveres af BRFs partansvarlige. 

 

Du er velkommen til at købe dit eget udstyr dog skal bid, trense og sadel samt glidetøjle godkendes af BRFs partansvarlige sammen med rideskolekoordinatoren. Løsspringning af rideskoleheste er ikke tilladt. I den gamle rytterstue er der underlag, som kan benyttes. Husk at lægge dem tilbage, hvis de ikke længere skal bruges.

 

Du skal altid aftale det med evt. andre parter, hvis du ønsker at bruge hendes/hans udstyr.

 

Sygdom 

Hvis ponyen/hesten bliver syg, er det dit ansvar sammen med evt. andre parter at passe den i weekenderne og i størst muligt omfang også i hverdagen. Du aftaler med personalet, hvem der sørger for hvad, hvilke dage du har ansvaret for ponyen, hvornår personalet har ansvaret, samt hvor meget ponyen må lave i sygdomsperioden. Det er meget vigtigt at overholde anvisningerne fra personalet, da ponyens/hestens eventuelle skader ellers kan blive værre. Omkring længere tids sygdom henvises der til partskontrakten.

 

Fold

Rideskoleponyer/heste tildeles hvert foldtider. I hverdagen er det personalet, der står for ud- og indlukning af ponyerne/hestene, men i weekenderne er det parternes ansvar. Der laves en foldplan, hvor du får en foldvagter, som du er forpligtet til at overholde. Hvis du er forhindret, skal du finde en afløser i god tid. Hvis du flere gange glemmer din foldvagt, vil det få konsekvenser for din mulighed for at have part.

 

Når du skal lukke ud, skal du være klar til at starte udlukningen til starttiden, da ponyerne ellers får mindre foldtid. Når du skal lukke ind fra fold, skal du komme i god tid dvs. mindst 10-15 min før foldtiden slutter, så alle ponyerne/hestene er trukket ud af folden, når foldtiden slutter, og det næste hold heste kan starte deres foldtid fra deres starttidspunkt. Derudover er det obligatorisk at benytte trækketov og ridehjelm (under 18år), når ponyen/hesten skal både ud og ind fra fold.

Parter skal trække én pony adgang. Når ponyen/hesten lukkes ud på folden skal du ALTID VENDE DEN RUNDT, så du står ansigt til ansigt, før du slipper den. På den måde undgår du at blive ramt, hvis ponyen/hesten i kådhed sparker bagud, når den bliver sluppet. 

 

Når du lukker ponyerne/hestene ind, bør du tjekke for sår, skrammer og løse sko. Opdager du sår, skrammer, hævede ben m.m. skal du kontakte BRFs partansvarlige. Hvis ponyens ben er mudrede, skal de skylles, inden de stilles i deres boks.

 

Græsning med ponyen

Når græsset begynder at gro, skal du græsse ponyen op. Ponyen kan nemlig ikke tåle at blive sat direkte på fold og spise af det dejlige forårsgræs.  I begyndelsen må ponyen kun græsse 5 minutter, og herefter kan du gradvis øge tiden, så ponyen til sidst er oppe på 45-60 minutters græsning. Først herefter er ponyen klar til at blive lukket på græsfold. 

 

Oprydning

Når du er på BRF, er det vigtigt, at dine ting ikke ligger i vejen på staldgangen, i ridehusene og andre steder på BRF. Tasker, striglekasser og andet skal væk fra staldgangen, enten op på loftet, ind i boksen eller i sadelrummet. Husk at feje staldgangen når du er færdig med at ride. så der altid ser pænt ud.

 

Foder

Du må ikke hente hø og foder til hesten, medmindre dette aftales med BRFs partansvarlige eller weekendvagten.

 

Longering

Du må ikke longere ponyen.

 

Mobiltelefon

Alle mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukket ved ridning i BRFs ridehuse eller på BRFs ridebaner. Det er hverken tilladt at tale i telefon eller skrive sms’er, mens man rider. Skal man besvare et opkald eller en sms, holder man stille på midten. Det er ikke tilladt at ride med høretelefoner af nogen art i ørerne hverken i ridehusene eller på ridebanerne, medmindre det er undervisningsudstyr. Får man undervisning på den måde, skal man informere de øvrige ryttere om det.

 

Regler for ridning i ridehusene 

 1. Der skridtes venstre mod venstre 

 2. Der skridtes på hovslaget på venstre volte 

 3. Der holdes ikke stille på hovslaget 

 4. Af- og påsidning, samt tæppe og jakke af og på, sker på midten – ikke på hovslaget 

 5. Der tages hensyn til den/dem, der rider undervisning 

 6. Det er forbudt at benytte telefonen uanset om man rider, skridter af eller blot trækker med sin pony/hest –mobiltelefonen skal være sat på lydløs i ridehuset, så man ikke forstyrrer undervisningen 

 7. Der skal samles klatter op med det samme, hvis ponyen/hesten gøder ridehusene samt på de udendørs baner.

 8. Det er ikke tilladt at slippe ponyen/hesten løs i det store ridehus.

 9. Søndag eftermiddag springer pensionærerne mellem 13 og 16 i det store ridehus. Det er ikke tilladt for parter at springe i weekenderne.

 

Der henvises også til reglerne, som står på BRFs hjemmeside:  https://birkeroedrideforening.klub-modul.dk

 

Det lille ridehus

I weekenden og på helligdage kan det lille ridehus reserveres i 20 min. Gå på hjemmesiden: http://www.supersaas.dk/schedule/brf_ridehus og vælg det lille ridehus, vælg ønskede tidspunkt og indtast din e-mailadresse samt egen adgangskode. Vejledningen står også på BRF Parts facebook gruppe.

 

Ridning uden saddel

Du må gerne ride din pony uden sadel i sommermånederne, dog er det af sikkerhedsmæssige besluttet, at fra november til marts må man kun skridte uden sadel efter, man har redet.

 

Sikkerhed 

Det er ikke specielt farligt at ride, man skal blot tænke over, hvad det er, man har med at gøre. Det gælder i stalden, når du trækker ponyen/hesten, og når du rider. Ponyens/hestens adfærd er baseret på instinkter, og bag dem ligger der 60 mio. års udvikling. Når ponyen i det frie liv skulle overleve en fare, var der kun én mulighed: Flugt! – og sådan er det stadigvæk. Bliver ponyen skræmt, så flygter den væk fra det, der gør den bange. Det er helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at du handler på den korrekte måde.

 

Al ridning foregår med godkendt sikkerhedshjelm. Endvidere foregår springundervisning med godkendt sikkerhedsvest. Ridestøvler eller korte jodphurstøvler med leggings skal anvendes under ridning. Ridning foregår ALDRIG i almindelige sko, sandaler el.lign. Hvis du trækker ponyen anbefales det, at ponyen har trense på; hvad enten det er i ridehuset eller på offentlig vej.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan ride i weekenden? 

Du kan ikke gå ud fra, at weekendvagten holder øje med, om du har redet/motioneret ponyen/hesten i weekenden, og at den derfor bliver lukket på fold eller i ridehus, hvis du bliver forhindret. 

Derfor skal du aftale med en anden part, at ponyen/hesten kommer ud og bliver rørt i weekenden, hvis du selv er forhindret i at komme. Hvis den anden part ikke har mulighed for at passe ponyen/hesten, må du kontakte de andre parter for hjælp. Hvis ingen parter har mulighed for at hjælpe, skal du aftale med BRFs partansvarlige eller weekendvagten, at ponyen kommer ud og bliver rørt i weekenden. Med at ”komme ud og blive rørt”, menes der, at ponyen/hesten skal ud af sin boks i minimum 30 minutter, hvilket kan foregå ved enten at trække en tur, eller at ponyen/hesten lukkes løs i det lille ridehuset, hvis dette er ledigt. Ydermere skal ponyen/hesten selvfølgelig strigles og ses efter for sår og skrammer. 

 

Juletur

Er der flere parter hjælpes med at strigle, ordne og klæde ponyen ud også med at fjerne udklædningen efter turen. Ridning koordineres mellem parter.

 

Partridelejr

Hvis flere parter har mulighed for at deltage i ridelejr, deltager rytterne sammen og deles om ponyen/hesten.

 

Ene- og holdundervisning

Der tilstræbes, at være parthold mandag-torsdag som inddeles efter niveau. Forventeligt en gang om måneden er der mulighed for eneundervisning med en af BRFs undervisere. Hvis du gerne vil modtage eneundervisning på en dag, som ikke er din normale ridedag, spørges den anden part, om muligheden for at bytte, før man melder sig til eneundervisning.

 

Stævner 

Al stævnedeltagelse skal godkendes af partens underviser i samråd med rideskolekoordinatoren. Det vil ikke være muligt at deltage i distriktsklasser, da rideskolens ponyer og heste ikke bliver registreret som konkurrenceheste.

 

Særligt om dressurstævner og klubmesterskab. Alle parter hjælpes ad med at gøre ponyen/hesten klar. Den rytter, der starter først, varmer ponyen/hesten op og parterne bytter, når den første rytter har redet sit program. Den rytter, der starter sidst, skridter ponyen af.

 

Særligt om springstævner. Dressurparter med tilkøb i spring må springe en runde (sløjfe) mens de andre parter må springe konkurrence (en sløjfespring og en runde samt omspring).

 

Særligt om stævner for almindelige rideskoleelever. Parter hjælper til med at gøre ponyen/hesten klar til stævnet. Parten varmer ponyen/hesten op. Parterne må gerne bytte internt. Parter hjælper rideskoleeleverne med at komme op på ponyen/hesten og holde den varm, mens de venter på den næste rytter.

 

Ferier 

De officielle ferier på BRF fremgår af hjemmesiden. I ferier og på helligdage er det parterne, der sammen har ansvaret for, at ponyen bliver motioneret. Ferierne skal så vidt muligt deles ligeligt mellem de parter. Typisk vil der blive hængt en seddel op i stalden/vognporten, hvor I skriver, hvilke dage I rider, ellers der vil blive informeret på BRF parter.

 

Rideskolen holder lukket efter ridelejr, og ponyerne kommer på græs. I den periode skal du derfor ikke sørge for pasning af hesten, med mindre andet er aftalt. Da ponyerne/hestene godt kan blive lidt ”vilde”, må du derfor heller ikke hente ponyen ind fra sommerfold for at strigle den, med mindre det er aftalt med personalet. 

 

Genoptræning

I starten af august tages ponyerne stille og roligt i ridning igen efter et nøje fastlagt program. Det er meget vigtigt, at du overholder dette program, så vi undgår skadede eller overbelastede ponyer. Genoptræningen deles ligeligt mellem parter.

 

Tavlen (i porten) 

Hvis du evt. sammen med andre rider en tur, bedes du skriver det på tavlen og slette det, når du er tilbage på BRF. Derudover kan tavlen bruges til beskeder fra personalet om f.eks. tabte sko eller skader. På tavlen i kantinen hæger en seddel med hvem der har vagten.

 

Regler for ridning udenfor BRF’s område 

Vær generelt meget opmærksom, når du rider ud. Mange mennesker syntes, vores ponyer/heste er nogle meget store og farlige dyr, og det er derfor vigtigt, at du viser størst muligt hensyn, når du møder nogen. Udover nedenstående regler henvises der til partskontrakten, hvor forældre/værge skal give tilladelse til ridning udenfor BRF’s område. Al færdsel uden for BRF’s område skal ske med trense også selv om trækker ponyen/hesten.

 

Ud mod Vaserne 

 • På stien langs rideskolen og ned til roklubben må der skridtes.

 • Langs Turistvej og vores fold 5 ud til rensningsanlægget må der skridte., 

 • Hvor Turistvej slutter og ud til ”Klatrebakken” må der skridtes, på stien tættest på fårefoldene. Det er her også tilladt at ride højre om træet og op ad den stejle bakke, retur mod rideskolen. 

 

Ud mod Stavnsholt 

 • På stien fra Damgårdsvej ud mod Stavnsholt (Den sorte Sti) er det tilladt at skridte, trave og galopere i venstre side af stien (når man kommer fra rideskolen). 

 • På alle rabatter langs marker (selvfølgelig ikke foran huse) er det tilladt at skridte, trave og galopere.

 •  

  Overalt gælder det selvfølgelig, at man tager hensyn til andre mennesker og dyr, og derfor altid i god tid tager ponyen ned i skridt, hvis man møder gående eller cyklister. 

   

  Til slut bør du overveje, om det er forsvarligt at ride ud alene. Nogle ponyer kan være nok så rolige i ridehuset, men i naturen kan selv en sten i vejkanten gøre dem bange. 

 

Ryttermærker 

BRF tilbyder jævnligt ryttermærkeundervisning.  Ryttermærkerne er et kronologisk uddannelsesforløb for ryttere, hvor der kan startes på 3 forskellige niveauer og som samlet består af 2 Intromærker, 3 Basismærker (Ryttermærke 1-3) og 2 Specialmærker (Ryttermærke 4/Konkurrencemærke og Ryttermærke 5/Hesteejermærke).

 

Ryttermærkerne forløber sideløbende med den praktiske rideundervisning, og tilfører dig viden om hestens adfærdsmønster, dens rette pasning og pleje m.m. Men først og fremmest lærer du at omgås hesten professionelt med hovedvægten lagt på sikkerhed. 

 

Der vil være særskilt tilmelding og betaling for undervisningen i Ryttermærkerne, som vil blive an-nonceret på opslagstavlerne i ridehusene samt på hjemmesiden. 

 

Udover den praktiske ridning omfatter undervisningsprogrammet bl.a. flg. emner: Faglig benævnelse på hesten, dens farve og aftegninger, hestens psyke og adfærd, rytterens personlige udrustning, hestens udrustning, korrekt op- og afsadling, hestens strigling og soignering, hvorledes løftes ben, ridning i terrænet, herunder færdselsregler og naturlovgivning, hestens anatomi og sygdomme osv. Det er ikke mærkerne som sådan, men undervisningen, der er det vigtigste. 

 

På BRF bestræber vi os på at afholde Ryttermærkeprøver løbende, og vi opfordrer alle til at tage ryttermærker. Tal eventuelt med din underviser omkring næste ridemærkeprøve.