UDVALG 


Det kan kun anbefales, at du tager del i udvalgsarbejdet for at have medindflydelse på de aktiviteter og tiltag, der tages i BRF. 

I udvalgene har man samme medindflydelse uanset, om man er medlem eller forældre til et medlem. Udvalgene lever op til følgende regler: 

 • Alle udvalg skal repræsenteres af mindst et bestyrelsesmedlem og udvalgene refererer til bestyrelsen.
 • Udvalgene skal leve op til gældende vedtægter og regler.
 • Udvalgene skal have godkendt økonomiske beslutninger i bestyrelsen.
 • Udvalgene skal selvstændigt sørge for at rekruttere hjælp i perioder, der er brug for det. (f.eks stævner, kantine, events mv)

Udvalg 

 1. Rideskole: Rekruttering af elever og forældreråd, ryttermærker, forbered ny hestelov 2020, samarbejde med rideskolens koordinator.
  • Formand: Helle Øgaard
  • Medlem: Johanne Fife.
 2. Aktiviteter: Kantine, Sociale arrangementer, stævner, ridelejr, kalender opdatering.
  • Formand: Helle Øgaard.
  • Medlem vedr. kantine og stævner: Julia Bech-Azeddine.
 3.  Sponsor:  Ansøge sponsorater, kontrakter, donationer, fonde, kommunal støtte.
  • Fomand: Mette Christensen
  • Medlem: Julia Bech-Azeddine, Bitten Schrøder, Ulla Hartvig, Louise Dahlgaard, Dan Riise
 4. Ejendom og faciliteter: Byggesag, kommune kontakt, vedligehold af bygninger og arealer, vedligehold af faciliteter herunder ridebaner og folde, maskinpark, værktøj. 
  • Formand: Sanne Flod.
  • Medlem: Dorthe Jerløv. (Byggesag: Birte Fonnesbech og Heidi Jeanette Rasmussen).
  • Link til : Vedligeholdelsesplan
 5. IT/PR/markedsføring.  Hjemmeside, medier, markedsføring, kundetilfredshedsundersøgelse, mv.
  • Formand: 
 6. Pensionær: Rekruttering af nye pensionærer, kontrakter, bindeled til rideskole og bestyrelse, koordinering af møder, velkomst mv.
  • Formand: Dorthe Jerløv.
  • Medlem: : Helle Øgaard, Sanne Flod.
 7. Junior: Rekruttering af nye medlemmer, aktiviteter, koordinering af møder, kobling til bestyrelsen, samarbejde med punkt 1 og 5.
  • Formand: Johanne Fife
  • Medlem:  Iben Samuel, Katinka Kragelund, Sara Panke Wagner, Smilla Mark Christensen, Sofia Tønnesen, Sofie Scholten
 8. Frivillig: Dette udvalg består af frivillige der har lyst til at yde en indsats for BRF. Arbejdet skal primær udføres om mellem 10-12 inden der kommer for mange børn. Der er oprettet en åben Facebook side under navnet BRF-frivillig. Her kan du skrive, hvis du ønsker at kontakt Karen.
  • Formand: Karen Skov

 

Udvalg/arbejdsområder kun for bestyrelsesmedlemmer:

 1. Løn og personale: Rekruttering, ansættelser, jobprofil, arbejdsbeskrivelser, personalesamtaler, vagtplaner. 
  • Medlem:  Sanne Flod, Dorthe Jerløv
 2. Økonomi og regnskab: klubregnskab, budgetter, økonomiske godkendelser, tilskudsregnskab, kontakt til revisor.
  • Medlem: Sanne Flod, Heidi Jeanette Rasmussen.
 3. Rideskoleheste/ponyer: Køb/salg, dyrlæge, smed, udstyr, foder, boks og boksbund: Al kontakt til dyrlæge og smed samt køb, salg og afhænding af rideskoleheste/ponyer.
  • Medlem: Sanne Flod, Heidi Jeanette Rasmussen.
 4. Rideskole part udvalg: Part til hest, kontrakter, planer vedr. pasning og ridning, koordiner med punkt 5.
  • Medlem: Helle Øgaard, Johanne Fife
 5. Rideskole drift i mangel af rideskoleleder: Holdplanlægning, handicap, kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere, koordinering med undervisere mht. heste, koordinerer møder, samarbejde med punkt 4. om hestene. Driver for det åbne rideskoleudvalg.
  • Medlem: Helle Øgaard, Johanne Holm Fife.